Financiële steun in sporthulpmiddelen, vervoer en contributie

Bij de gemeentelijke WMO-loketten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u navragen of u in aanmerking komt voor financiële steun voor bijvoorbeeld een sportrolstoel, een (WMO-)vervoersregeling of bijzondere bijstand. Klik op één van onderstaande gemeenten voor meer informatie en de contactgegevens van de WMO-loketten.

Meer informatie kunt u vinden bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse wal.

Contributie:
Wanneer kinderen geen lid kunnen worden van een sportvereniging doordat er geen geld is voor de contributie, dan kunt u via uw eigen gemeente mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen die financiële steun nodig hebben om mee te kunnen doen aan sport door bijvoorbeeld de contributie te betalen.