Financiën

Financiële mogelijkheden ter ondersteuning van aangepast sporten

Om aangepast sporten in de regio financieel te kunnen ondersteunen zijn er een aantal mogelijkheden voor sportaanbieders. Zo kan je op zoek gaan naar sponsoring maar zijn er ook fondsen en subsidies te verkrijgen.

Er zijn landelijke, provinciale en lokale subsidiemogelijkheden voor aangepast sporten in de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen. Samenwerken en verbinden van partners is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze financiële steun. Tevens kan er sprake zijn van cofinanciering door bv bedrijven, organisaties en gemeenten.

Landelijk

Provinciaal

Gemeentelijk

Fondsenwerving

Een prima mogelijkheid waarbij elk fonds heel duidelijk de voorwaarden aangeeft waaronder een aanvraag ingediend kan worden en specifiek het maatschappelijk doel aangeeft en / of de doelgroep afbakent.

Voorbeelden van fondsen:

Samenwerking tussen: Johanna KinderFonds ,Revalidatiefonds ,NSGK voor het gehandicapte kind ,VSBfonds , Skanfonds ,Fonds verstandelijk gehandicapten

Sponsoring

Sportverenigingen worden vaak gesponsord door bedrijven. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Je moet als sportvereniging een goed financieel plan klaar hebben. Een bedrijf ziet er natuurlijk niks in om een vereniging te sponsoren als de mogelijk bestaat dat ze na een jaar niet meer bestaan. Ook bij de organisatie van grote of kleinere evenementen is een plan vereist om een goed rendement te halen.

Sponsoring kan naast financiële middelen ook uit dienstverlening of natura bestaan. Een nieuwe trend op dit gebied is het deelnemen aan een netwerk van maatschappelijke organisaties sportaanbieders en bedrijven.