Doelgroepen van het Aangepast Sporten

Het is belangrijk om u als sportaanbieder goed te informeren over de verschillende doelgroepen waar u mee wilt werken. Dit is niet anders wanneer u wilt sporten met mensen met een beperking. Een goed contact tussen de sporter, zijn omgeving en u als sportaanbieder is belangrijk. Hieronder vind u een overzicht met informatie over verschillende doelgroepen.

Chronische Aandoening

Gedragsproblematiek

Lichamelijke beperking

Verstandelijke beperking

Visuele beperking

Auditieve beperking


Classificatie wedstrijdsport

Als aanbieder van sport voor mensen met een fysieke beperking en wedstrijdsport/ competitie is het belangrijk om te weten dat uw sporters geclassificeerd moeten worden.

Classificatie is het indelen van sporters in verschillende klassen op basis van de beperking van de sporter in vergelijking met andere sporters met een beperking, zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar geslacht, leeftijd en gewicht.