Deskundigheidsbevordering

Het aanbod van informatie en cursussen op het gebied van aangepast sportaanbod is veelzijdig en divers. Veel instanties beschikken over specifieke kennis met betrekking tot sporten en bewegen met een beperking.

Het sportloket Onbeperkt Sportief - West heeft de mogelijkheid om themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten te organiseren of als spreker aan te sluiten bij bestaande initiatieven om de mogelijkheden van passend sportaanbod toe te lichten en vragen te beantwoorden.

In overleg met uw lokale Sportcoach is het mogelijk om vragen met betrekking tot deskundigheidbevordering te bundelen en voor meer sportaanbieders tegelijk een antwoord te geven.