Samenwerken

Samenwerken is erg belangrijk voor het Sportloket Aangepast Sporten Onbeperkt Sportief-West. Het is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen. Daarnaast heeft het Sportloket goede contacten met o.a. partners uit de sport, het (speciaal) onderwijs, de zorg, welzijn en overheid. Samenwerkingsverbanden met deze partners zijn voor ons van wezenlijk belang. Door samen projecten op te zetten en hierbij de specifieke expertise en het eigen netwerk van een organisatie in te zetten kunnen we mensen met een beperking stimuleren om aan een sport- of beweegactiviteit deel te nemen zodat zij participeren in de maatschappij en aan een actieve leefstijl werken.

Wilt u meer informatie over mogelijkheden tot samenwerking? Neemt u dan per email contact met ons op.