Sportloket Onbeperkt Sportief West

Het sportloket Onbeperkt Sportief West, is een samenwerkingsverband tussen 5 gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en Halderberge. Er is een uitwisseling van kennis en expertise met het sportloket aangepast sporten West Brabant. Het Sportloket Onbeperkt Sportief West is een van de 6 Brabantse regionale sportloketten aangepast sporten in Brabant dat is aangesloten bij het provinciaal afstemmingsoverleg gehandicaptensport Brabant en maakt hiermee deel uit van de landelijke infrastructuur.

Ga voor sport en bewegen!
We willen iedereen met een beperking stimuleren om te gaan sporten of bewegen kijkend naar mogelijkheden. Hierbij kan het gaan om mensen met een auditieve- (doof/slechthorend), lichamelijke -, verstandelijke - of visuele- (blind/slechtziend) beperking , een chronische aandoening of gedragsproblematiek(stoornis in het autistisch spectrum/adhd/add).

Beleef sport en bewegen!
Het is mogelijk voor iedereen die dat wil en daarbij helpt het sportloket waar nodig.

Vraag naar en over sport en bewegen!
Stel uw sporthulpvraag als sporter, sportaanbieder, organisatie, instelling helpen we met advies op maat! Wij zijn er ook voor de sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of hiermee willen starten.